Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nysie
ul. Piłsudskiego 32
48-303 Nysa

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7:00 do 15:00

tel.\fax (77) 433 34 65
e-mail piw.nysa@wiw.opole.pl

Informacje publikowane przed datą 31-01-2021r. dostępne na stronie: BIP-ArchiwumNUMERY TELEFONÓW KONTAKTOWYCH W NAGŁYCH PRZYPADKACH:

Powiatowy Lekarz Weterynarii - Zenon Ziubrzyński - tel. 691 226 615
Starszy Inspektor Weterynaryjny - Mirosława Stępień - tel. 691 220 338
Inspektor Weterynaryjny - Dominika Pieniążek - tel. 577 226 613

Elektroniczna Skrzynka Podawcza  
Adres skrzynki: epuap PIW Nysa


W celu złożenia wniosku do Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.


Elektroniczna skrzynka podawcza:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1.     Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.
2.     Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:00-14:00) do Kancelarii instytucji mieszczącej się w pokoju nr 7 przy ul Marszałka Józefa Piłsudskiego 32 w Nysie na następujących nośnikach danych:
a)     Pamięć masowa USB 1.1 lub wyższa.
b)     Płyta CD-RW.
      Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
       
      Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
       
3.     Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym.
4.     Akceptowalne formaty załączników to:  DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP.
5.     Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
6.     Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Opublikował: Tomasz Rękas
Publikacja dnia: 04.03.2024, 08:55
Dokument oglądany razy: 5 204
Podpisał: Tomasz Rękas
Dokument z dnia: 12.02.2021